Koszyk

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO ART-MESS

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1.         Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma
charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków
dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego.

1.2.         Administratorem danych osobowych zbieranych za
pośrednictwem Sklepu Internetowego jest firma ART-MESS Agnieszka Majewska wpisana do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw
gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności ul.Franciszka Plocka 7 , 94-106 Łódź  i adres
do doręczeń: ul.Rajdowa 22 , 94-003 Łódź, NIP
7271620439, adres poczty elektronicznej  artmess@artmess.pl – zwana dalej „Administratorem” i będąca
jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

1.3.         Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie
z rozporządzeniem z maja 2018 roku, kiedy to weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L2016, nr 116) – dalej jako RODO , który nakłada na nas jako podmiot, który przetwarza dane osobowe , obowiązek przekazania Klientom tego sklepu internetowego, w jaki sposób Państwa dane będą przez nas wykorzystywane, co z nimi i w jakim celu z nich korzystamy .

1.4.         Administrator dokłada szczególnej staranności w celu
ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności
zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem;
zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane
dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne
i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz
przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których
dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu
przetwarzania.

1.5.         Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na
niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca,
Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich
definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na
stronach Sklepu Internetowego.

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH
2.1.         Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych
przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę
lub Klienta w Sklepie Internetowym. Przykładowo jeżeli Klient w trakcie
składania Zamówienia wybierze odbiór osobisty zamiast przesyłki
kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i
realizacji Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi
realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

2.2.         Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców lub
Klientów przez Administratora:

2.2.1.     zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie
Usługi Elektronicznej (np. Konto).

2.2.2.     marketing bezpośredni własnych produktów lub usług
Administratora.

2.3.         Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu
Internetowego:

2.3.1.     W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze
sposobu dostawy przesyłką paczkomatową, przesyłką pocztową lub przesyłką
kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta
wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na
zlecenie Administratora.

2.3.2.     W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze
sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator
udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi
obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

2.4.         Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe
Usługobiorców lub Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego: imię
i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego;
adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto,
kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest
inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie
będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę
firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub
Klienta.

2.5.         Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej
może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o
świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie Internetowym. Każdorazowo
zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na
stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.

COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE
3.1.         Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje
tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane
po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku
twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w
zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep
Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także
historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

3.2.         Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach
Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu
Internetowego w następujących celach:

3.2.1.     identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie
Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;

3.2.2.     zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia
Zamówienia;

3.2.3.     zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia,
ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;

3.2.4.     dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do
indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów,
rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze
stron Sklepu Internetowego;

3.2.5.     prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób
korzystania ze strony Sklepu Internetowego.

3.3.         Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych
na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma
możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą
ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np.
częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość
zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć
wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo
niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez
Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku
podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

3.4.         Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików
Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików
Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda
może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.
W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia
przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

3.5.         Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących
plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych
przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki
internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany
link):

w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Firefox
w przęglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Opera
w przeglądarce Safari
3.6.         Administrator przetwarza również zanonimizowane dane
eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (adres
IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem
Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie
zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu
Internetowego. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
4.1.         Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta
jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w na stronie Sklepu
Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych
niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o
świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia
tejże umowy.

4.2.         Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub
Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub
podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku
przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów
lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest (1)
uprzednia zgoda Usługobiorcy lub Klienta lub (2) wypełnienie prawnie
usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z
art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie
usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni
własnych produktów lub usług Administratora).

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
5.1.         Usługobiorca lub Klient ma prawo dostępu do treści swoich
danych osobowych oraz ich poprawiania.

5.2.         Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania
danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a
zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania
danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania
lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe
lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do
realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

5.3.         W przypadku udzielenia przez Usługobiorcę lub Klienta zgody
na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych
produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym
czasie.

5.4.         W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub
przetwarza dane Usługobiorcy lub Klienta w celu marketingu
bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba,
której dane dotyczą uprawniona jest także do (1) wniesienia pisemnego,
umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu
na jej szczególną sytuację lub do (2) wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania jej danych.

5.5.         W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można
kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej
wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora
wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1.         Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron
internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony,
zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka
prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.

6.2.         Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne
zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do
zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności
zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem
obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

6.3.         Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki
techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby
nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

6.3.1.     Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

6.3.2.     Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i
hasła.