Wszystkie reprezentowane tutaj wyroby są wykonane z termoutwardzanej masy plastycznej, jaką jest modelina.

Tworzywo to jest znane na rynku nie od dziś. Można z niej modelować wszystko to, na co mamy pomysł.

Wykonuję nie tylko przedstawione wzory lecz również realizuję zamówienia na indywidualne potrzeby swoich klientów.